Tulosta
 

Yhdistyskirje 1/2011

27.1.2011
Tässä kirjeessä
  1. Omat vai ulkoistetut palvelut? – opas yhdistysten käyttöön
  2. Korjaus syyskokousaloitteiden 2010 vastauksiin aloitteet 6 ja 7
  3. Kenestä vuoden hoitaja 2011?
  4. Motiivi-lehden nro 4 aineistopäivä
  5. Yhdistyskursseja koskeva käytännön muutos                                                              Aiheisiin 3-5 >>>

Omat vai ulkoistetut palvelut? –opas yhdistysten käyttöön

 JHL on tuottanut 12-sivuisen Omat vai ulkoistetut palvelut? -oppaan erityisesti kuntapäättäjille, jotta he yhtiöittämistä ja ulkoistamista käsittelevässä päätöksenteossa punnitsisivat tarkkaan ulkoistamisen ja yksityistämisen vaikutuksia kuntaorganisaatioon. (Opas on tiivistelmä Aktiivi nro 3/2010 aineistosta).

Omat vai ulkoistetut –oppaan pdf-versio on liitteenä tämän linkin alla. Yhdistykset voivat tilata opasta monistettuna osoitteesta tilaukset@jhl.fi esimerkiksi oman kunnan hallitukselle tai valtuustolle jaettavaksi.

Tilattava määrä voi olla n. 10-50 kappaletta kerrallaan. Yksittäisiä kappaleita ei lähetetä postitse.

JHL näkee kuntien oman työn kehittämisen ensisijaisena vaihtoehtona ostopalvelujen käytölle. Kuntien omassa työssä veroeurot voidaan käyttää itse palveluun, kun ostopalveluissa osa rahasta valuu yksityisten voitoksi, puheenjohtaja Tuire Santamäki-Vuori kuvaa oppaassa.

Korjaus syyskokousaloitteiden 2010 vastauksiin aloitteet 6 ja 7

Yhdistyskirjeen 10/2010 liitteenä olleisiin syyskokousaloitteisiin 2010 oli jäänyt virheellinen vastaus aloitteisiin 6 ja 7. Edustajiston kokous päätti 11.11.2010 poistaa vastauksen kolmannen kappaleen lopusta virkkeen:

"Tämä huomio siksi, että nykyisellä työn- ja kustannusten jaolla liittoon ei ole mahdollista palkata pysyvää lisätyövoimaa ellei liiton osuutta jäsenmaksuista samalla lisätä:"

Tässä korjattu vastaus aloitteisiin 6 ja 7.

Ammattiyhdistysterveisin                         

Pekka Soini                                                                Mauri Keskinen
järjestöpäällikkö                                                            järjestöyksikön vastaava